Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết có nội dung hữu ích dành cho độc giả, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "hpseo". (Ví dụ: thiệp tân linh mục hpseo). Tìm kiếm ngay
122 lượt xem

Danh sách quán ăn tại tòa nhà Centec Tower. – tiên tiến nhất

học hỏi nội dung nội dung nội dung nội dung bài viết thường xuyên cùng hpseo – Danh sách quán ăn tại tòa nhà Centec Tower.

Danh sách quán ăn tại tòa nhà Centec Tower. Tổng hợp doanh nghiệp tại tòa nhà Centec 72-74 đường kính Trắng Nguyễn, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh.

Danh sách quán ăn tại tòa nhà Centec Tower. Tổng hợp doanh nghiệp tại tòa nhà Centec 72-74 đường kính Trắng Nguyễn, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh.

VĂN PHÒNG thay mặt quán ăn TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FM SUPPLY CHAIN VN) TẠI TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
vị trí: Phòng 019A, Tầng 4, tòa nhà Centec Tower, 72-74 đường kính Trắng Nguyễn, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 2300984855-001
quán ăn TNHH GLOBAL L-SEED thành phố TP.Hồ Chí Minh
vị trí: Tòa nhà Centec Tower, Số 72, 74, đường kính Trắng Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314477467
quán ăn TNHH SMILECORP VN)
vị trí: Tòa nhà Centec Tower, Số 72-74, đường kính Trắng Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314349289
VĂN PHÒNG thay mặt quán ăn TNHH BUNGE VN)
vị trí: Tòa Nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3500889304-001
quán ăn TNHH thành phầm QUAN
vị trí: Lầu 4, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314321854
VĂN PHÒNG thay mặt quán ăn TNHH thiết kế toàn trái đất R
vị trí: Phòng 035, lầu 4, Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Min, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102099527-001
quán ăn TNHH GLOBAL L-SEED thành phố TP.Hồ Chí Minh
vị trí: Tòa nhà Centec Tower, Số 72-74, đường kính Trắng Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314141516
quán ăn TNHH PACIFIC PROPERTY VN)
vị trí: Tầng 4, Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314097521
quán ăn CỔ PHẦN FEDDY
vị trí: Tầng 22, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314082490
quán ăn TNHH tài trợ VÀ sale ko động đậy SẢN tuy vậy LẬP
vị trí: Phòng 801, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313969265
quán ăn TNHH BROSKY
vị trí: Lầu 4, Toà nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313909629
quán ăn TNHH SHINWON EBENEZER thành phố TP.Hồ Chí Minh
vị trí: Phòng 1702A, lầu 17, tòa nhà Centec Tower, số 72-74 Nguyễn T, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313775196
quán ăn TNHH khối khối khối khối khối hệ thống TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI TOSHIBA (VN)) – VĂN PHÒNG thay mặt TẠI THÀNH PHỐ
vị trí: Phòng 1702, Tầng 17, Tòa nhà Centec Tower, Số 72-74 Nguyễn T, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102798589-001
VĂN PHÒNG thay mặt SOLVENT GMBH TẠI thành phố TP.Hồ Chí Minh
vị trí: P.003,Lầu 4,Tòa Nhà Centec Tower,72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313636499
quán ăn CỔ PHẦN GIÁO DỤC CHÂN TRỜI mới mẻ
vị trí: Phòng 603, Lầu 6, Tòa nhà Centec Tower, 72, 74 Nguyễn Thị M, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313571900

  

 
JACCS CO., LTD
vị trí: #15 Toà Nhà Centec 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai P.06, , thành phố TP.Hồ Chí Minh, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311266242-001
SILVERLAKE nhật người tiêu dùng dạng LTD
vị trí: #15 Toà Nhà Centec 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai P.06, , thành phố TP.Hồ Chí Minh, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311266242-002
quán ăn CỔ PHẦN GREENFEED VN) – VĂN PHÒNG thay mặt TẠI thành phố TP.Hồ Chí Minh
vị trí: Tầng 22, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1100598642-024
quán ăn TNHH upgrade và tiến lên nhân viên thay thế sửa chữa thay thế TIN tài chính tài chính tài chính tài chính ô-tô ra làm gì VIỆT
vị trí: P.603 Lầu 6,Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313403215
CHI NHÁNH CTY LUẬT TNHH AUDIER & tuy vậy tuy vậy với sự TẠI TP.HCM
vị trí: Phòng 501 Toà Nhà Centec Tower 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0103420327-001
CHI NHÁNH CTY TNHH MỸ ÂN
vị trí: P.29 #4 Tòa Nhà Centec Toower 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310143350-001
VĂN PHÒNG thay mặt quán ăn CỔ PHẦN QUỐC TẾ DIPLOMAT
vị trí: P.18A Lầu 4, Tòa nhà Centec Tower, Số 72-74 Nguyễn Thị Minh, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311989604-001
CHI NHÁNH CTY TNHH PHÂN PHỐI toàn trái đất ABACUS VN)
vị trí: Phòng 1401A -Tòa Nhà Centec Tower 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100113825-001
quán ăn TNHH ANDUIN TRANSACTIONS VN)
vị trí: Tòa Nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai – – Quận tình yêu vòng luân hồi – TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313169607
VĂN PHÒNG thay mặt TESA TAPE ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI thành phố TP.Hồ Chí Minh
vị trí: Phòng 002, Lầu 4, Tòa Nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304666923
quán ăn CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT NAM MỸ
vị trí: Tầng 20, Tòa nhà Centec, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313157954
nhà băng thương nghiệp CỔ PHẦN DẦU KHÍ toàn trái đất – CHI NHÁNH TP sài thành
vị trí: Tầng trệt và tầng 16, Tòa nhà Centec Tower, Số 72-74 Nguyễn, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 2700113651-008
VĂN PHÒNG thay mặt IGUS SINGAPORE PTE LTD TẠI thành phố TP.Hồ Chí Minh (SINGAPORE)
vị trí: Phòng 028, Lầu 4, Tòa Nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312269750
VPĐD phượt SINGAPORE TOURISM BOARD TẠI TPHCM
vị trí: .1301B Toà Nhà Centec 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, , Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306113434
VĂN PHÒNG thay mặt CREED HOLDINGS PTE. LTD. TẠI thành phố TP.Hồ Chí Minh
vị trí: Phòng 006, Lầu 4, Tòa Nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312953255

  

 
VĂN PHÒNG thay mặt BITZER REFRIGERATION ASIA PTE. LTD. TẠI thành phố TP.Hồ Chí Minh
vị trí: Phòng 007, Lầu 4, Tòa Nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313061554
VĂN PHÒNG phân phối VÉ CỦA hãng sản xuất sản phẩm ko CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED TẠI thành phố TP.Hồ Chí Minh
vị trí: Phòng 502, Lầu 5, Tòa Nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, , Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301472221
CTY TNHH RUTTER VN)
vị trí: Tòa Nhà Centec 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, , Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309601253
quán ăn TNHH MỘT THÀNH VIÊN thương nghiệp DỊCH VỤ ĐẠT MINH thanh lịch
vị trí: Phòng 806, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311061439
quán ăn TNHH MỘT THÀNH VIÊN thương nghiệp DỊCH VỤ BÙI LÂM HƯNG
vị trí: Phòng 60, Tầng 6, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311170519
quán ăn TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ XÂY DỰNG LONG QUỐC
vị trí: Tầng 19, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310972982
quán ăn TNHH LÔ GI STÍC ĐÔNG DƯƠNG VÀ VIỄN ĐÔNG
vị trí: Phòng 2001A, Tầng 20, Tòa nhà Centec, Số 72-74 Nguyễn Thị Xiaomi MI MI, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309563625
quán ăn TNHH MỘT THÀNH VIÊN MV RESOURCES VIETNAM
vị trí: Phòng 33, Lầu 4, Tòa nhà Centec, số 72, 74 Nguyễn Thị Minh, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312619109
CTY TNHH DEKALB VN) ( NTNN )
vị trí: Phòng 1303, Lầu 13, Tòa Nhà Centec, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312607199
quán ăn TNHH tài trợ VÀ sale ko động đậy SẢN tuy vậy LẬP
vị trí: Phòng 801, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312582949
quán ăn TNHH TRAINOR ASIA – VN)
vị trí: Tòa Nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312532521
quán ăn TNHH tài trợ NHÀ PHỐ
vị trí: Phòng 801 Lầu 8, Tòa nhà Centec, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Kh, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312519827
quán ăn TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BACKOFFICE VN)
vị trí: Phòng 041, Lầu 4 Tòa nhà Centec Tower, Số 72-74 Nguyễn Thị M, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312116426
quán ăn TNHH PHÂN PHỐI nhân viên thay thế sửa chữa thay thế QUANG DŨNG
vị trí: Tầng 20, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai P.06, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312102222
quán ăn TNHH cao su đặc thiên nhiên thiên nhiên đặc thiên nhiên NAM VIỆT
vị trí: Tòa nhà CENTEC TOWER, Lầu 4, số 72, 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312072507

  

 
quán ăn TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TƯ VẤN C7
vị trí: Lầu 4 Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311979003
CTY TNHH nhân viên thay thế sửa chữa thay thế NORFOLK (VN))
vị trí: Toà Nhà Centec Business Center 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311870341
CTY TNHH NEWQUEST VN)
vị trí: 1901B #19 Tòa Nhà Centec 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai P.6, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311518718
quán ăn TNHH OGILVY & MATHER
vị trí: Toà Nhà Centec Tower 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311289909
quán ăn TNHH ASIAPAY
vị trí: Tòa Nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311285118
CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VN) JACCS
vị trí: #15 Toà Nhà Centec 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai P.06, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311266242
quán ăn TNHH AP COMMODITIES
vị trí: Phòng 0.36, Lầu 4, Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Xiaomi MI MI, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311137374
quán ăn TNHH tài trợ LINH PHƯƠNG
vị trí: Phòng 504 Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311017013
CTY TNHH sale NÔNG SẢN BUNGE VN)
vị trí: Phòng 2003 #20 Toà Nhà Centec 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310881598
quán ăn CỔ PHẦN PI CAPITAL
vị trí: Lầu 4, Tòa Nhà Centec Tower, Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310794546
quán ăn CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT NAM MỸ
vị trí: Tầng 20, Tòa nhà Centec, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310577414
quán ăn TNHH nhân viên thay thế sửa chữa thay thế HẠ TẦNG RCR VN)
vị trí: Toà Nhà Centec Business Center 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310577213
quán ăn CỔ PHẦN ko động đậy SẢN PTH
vị trí: P.101 Lầu một Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310413342
quán ăn TNHH ĐÔNG DƯƠNG MỘT CHÍN BẢY MƯƠI
vị trí: Tầng trệt, tòa nhà Centec, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310102844
quán ăn TNHH BEIERSDORF VN)
vị trí: Lầu 18, Tòa Nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310039511

  

 
quán ăn TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VN) JACCS
vị trí: Lầu 15, tòa nhà Centec 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309985680
quán ăn CỔ PHẦN Power nụ cười sướng
vị trí: P018 Lầu 4, tòa nhà Centec, Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309949523
quán ăn TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ AN
vị trí: Lầu 4, tòa nhà Centec, Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309516495
quán ăn TNHH tài trợ VÀ sale ko động đậy SẢN tình yêu vĩnh cửu XANH
vị trí: Tầng 4, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309314308
quán ăn TNHH YAHOO! VN)
vị trí: Tòa Nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306156597
quán ăn TNHH TƯ VẤN VI
vị trí: Phòng 603, Lầu 6, Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Min, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305385890
quán ăn CỔ PHẦN vật liệu MÊ KÔNG
vị trí: Phòng 2003, Tòa nhà Centec Tower, số 72-74 Nguyễn Thị Minh K, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305208651
quán ăn TNHH upgrade và tiến lên nhân viên thay thế sửa chữa thay thế TIN tài chính tài chính tài chính tài chính ô-tô ra làm gì VIỆT
vị trí: Phòng 603, Lầu 6, Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Min, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304835836
quán ăn TNHH thành thị MÊ GA
vị trí: Phòng 801 Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304817178
quán ăn TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM DUY ANH
vị trí: Tầng tình yêu vòng luân hồi Tòa nhà Centec, Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304130177
quán ăn TNHH upgrade và tiến lên NHÀ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG LONG PHƯỚC ĐIỀN
vị trí: Phòng 801 Lầu 8, Tòa Nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Min, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304051126
quán ăn TNHH PHÂN PHỐI nhân viên thay thế sửa chữa thay thế QUANG DŨNG
vị trí: Tầng 20, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303754648
quán ăn TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG DŨNG
vị trí: Tầng 20, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302691723
quán ăn CỔ PHẦN tài trợ VÀ sale NHÀ KHANG ĐIỀN
vị trí: Phòng 801, Tầng 8, Tòa Nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Kha, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302588596
CTY TNHH OGILVY & MATHER (VN))
vị trí: Toà Nhà Centec Tower 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302289395

 
quán ăn TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ
vị trí: Phòng 1701B, Lầu 17, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh K, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302146816
quán ăn TNHH thương nghiệp QUANG DŨNG
vị trí: Tầng 20, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301629955
quán ăn TNHH WRI VN)
vị trí: Lầu 5, tòa nhà Centec, Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312374868
quán ăn CỔ PHẦN tài trợ VÀ upgrade và tiến lên QUANG DŨNG
vị trí: Tầng 20, toà nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận tình yêu vòng luân hồi, TP thành phố TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312420592

Power: vanphongchothue.vn-travelmag.vn-thaoyenblog.com-toplist.vn-www.grab.com-foodysaigon.com
từ tình yêu tới hôn nhân khóa : Danh sách quán ăn tại tòa nhà Centec Tower., Danh sách quán ăn tại tòa nhà Centec Tower.

HPSEO CỘNG ĐỒNG VÀ CHIA SẺ ĐÁNH GIÁ, bạn là người yêu thích nội dung bài viết này. Hãy tặng cho chúng tôi xin 1 lượt Like, Share nhé. Xin cảm ơn HPSEO chuyên RIVIU, Chia sẻ, Đánh giá chọn lọc địa điểm, dịch vụ, công ty uy tín và chất lượng trên khắp cả nước. Đặt quảng cáo liên hệ tại đây zalo chính thức.

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.